personen

dr. Frederik Hermansz.

Ook bekend als Frederik Harmens.

geboren: -
overleden: 06-10-1615

opmerkingen

Overig: pensionaris van Vlissingen.

bron voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1483.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 06-07-1589 - 11-1593
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland. Eedsaflegging 8 juli. Eindjaar uit Verhas, 39 (zie institutionele toelichting).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 26-08-1594 - 30-05-1597
namens: Zeeland, Vlissingen
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename. Commissie door de Staten van Zeeland 26 juli. Volgt Cromstrien op. Nieuwe commissie 9 oktober 1596. Opgevolgd door Cromstrien (resolutie Staten van Zeeland 20 maart 1597). De einddatum is afgeleid van diens commissie.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 15-01-1597 -
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 23 juni. S. van Leeuwen, Batavia illustrata ofte Hollandsche chronyck ('s-Gravenhage 1685) 1483 geeft de aanvangsdatum ten onrechte als einddatum van de eerste zittingstermijn van Hermansz. in het college (1589-1593).