personen

Jan van Tongeren

geboren: -
overleden: 1631

lid Raad van Zwolle (1593 - 1631).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 430.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 552-554.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1602 - 31-03-1603
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 24 april. De functie komt niet voor in Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting).

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1616 - 31-03-1618
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Van Heel en Schilder (zie institutionele toelichting) geven onjuist aanvangsjaar 1618.