personen

Frans Jansz.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Sneek ( - ).

opmerkingen

Overig: Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 128 geeft zitting in dat college van 5 april 1614 tot 18 mei 1616. Een commissie werd echter niet aangetroffen; wel van Frans Fransz., waardoor er sprake lijkt van verwarring tussen deze twee.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1586 - 1588
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1597 - 1600
namens: Steden, Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 15-06-1600 - 04-07-1602
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...