personen

dr. Pieter Ockers

geboren: 1628
overleden: 23-09-1678

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 359.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 04-12-1654 - 22-10-1669
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming tot raadsheer in de Hoge Raad van Holland en Zeeland.

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 20-09-1669 - 23-09-1678
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Holland 4 oktober. Beƫindigd door overlijden.