personen

Paulus Akersloot

geboren: 1695
overleden: 1773

lid Vroedschap van Haarlem (1727 - 1748).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1748.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 126.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1737 - 02-05-1740
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...