personen

Pieter Janszoon Veltriel

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: had volgens de lijst van Engels van gecommitteerden in de Raad van State (zie institutionele toelichting bij dat college) ook zitting in de Raad van State in 1626 en 1631, maar dit was Johan Veltdriel (elders in deze database).

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1591 - 1593
namens: Steden, Dokkum
anderen met deze aanstelling...