personen

mr. Hendrik Aernout Laan

geboren: 1735
overleden: 1809

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 146.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 75 (1991) 167.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 117.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 29-04-1803 - 30-04-1805
namens: Utrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Utrecht (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 24-12-1809
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.