personen

Pieter baron Melvill van Carnbee

geboren: 02-04-1743 te Dordrecht
overleden: 17-05-1826 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Persoonsgegevens: naamstoevoeging 'van Carnbee' 1803.
Adelspredicaat: 1815/adelstitel: 1822.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VIII, 173.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 88 (1999) 252.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 81.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid (in gewone dienst)
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 01-12-1807 - 01-07-1808
anderen met deze aanstelling...

Herbenoemd voor 1808 op 14 december 1807.

functie: lid van het Comité Centraal van Marine en Koloniën
instelling: Ministerie van Marine en Koloniën
van: 01-08-1808 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Monden van de Maas
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 19-09-1814 - 01-07-1819
namens: landelijke stand
anderen met deze aanstelling...