personen

Jan Fransz. Thamis

geboren: 1626
overleden: 01-1692

lid Vroedschap van Monnickendam (1679 - 1692).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 230.

Jaarverslag Vereniging Oud Monnickendam (1995) 99.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 04-02-1682 - 26-01-1683
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 20-10-1689 - 1689
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 31-08-1691 - 01-1692
namens: Monnickendam
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 29 januari (begraven).