personen

Hobbe Dircksz. van Baerdt

geboren: 1591
overleden: 11-05-1655

opmerkingen

Persoonsgegevens: Smits geeft afwijkende overlijdensdatum 11 april in plaats van 11 mei.
Overig: Vries noemt hem als gedeputeerde ter Staten-Generaal in 1650. Waarschijnlijk betreft het hier een afvaardiging naar de zogenaamde Grote Vergadering. Om die reden is deze functie hier niet opgenomen als ordinaris deputatie.
Was grietman van Haskerland 1615-1650.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) II, 61.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) X, 30.

Smits, E., De Friesche admiraliteit boven water (2 dln., Dokkum 1996) I, 8.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 298.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 387.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 26-03-1618 - 19-06-1624
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 25-06-1624 - 08-05-1625
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1635 - 1635
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 28-04-1638 - 30-04-1641
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 1650 -
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Alleen bekend uit O. Vries e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 298. Mogelijk extraordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-05-1653 - 11-04-1655
namens: Zevenwolden, Haskerland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden, mogelijk op 11 mei (zie 'opmerkingen').