personen

Jacob Willemsz. Verboom

geboren: ca. 1573
overleden: 1634

lid Vroedschap van Leiden (1618 - 1634).

bron voor de persoonsgegevens

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1628 - 30-04-1631
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...