personen

Gerrit Willemsz. (van) Schoterbosch

geboren: -
overleden: 1611

lid Vroedschap van Haarlem (1583 - 1611).

bron voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 1593 - 30-04-1596
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 03-1597 - 1599
namens: Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland tussen 26 februari en 15 maart.