personen

ds. Jacobus Didericus Janssen

geboren: 21-04-1775 te St. Anna ter Muiden
overleden: 14-01-1848 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jzn.
Overig: al eerder was Janssen gerequireerd om te werken voor de secretarie van het Provisioneel Uitvoerend Bewind. Op 27 februari 1798 werd hij reeds aangesteld als Commies.

bron voor de persoonsgegevens

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 920.

functies in bovenlokale instellingen

functie: eerste commies
instelling: Uitvoerend Bewind der Bataafse Republiek (tot 17 maart 1798 Provisioneel, vanaf 12 juni 1798 Intermediair)
van: 09-03-1798 - 08-06-1798
anderen met deze aanstelling...

Op eigen verzoek ontslagen.

functie: eerste commies
instelling: Agentschap van Nationale Opvoeding
van: 08-06-1798 - 29-04-1799
anderen met deze aanstelling...
functie: commies
instelling: Agentschap van Nationale Opvoeding
van: 30-04-1799 -
anderen met deze aanstelling...
functie: commies
instelling: Agentschap van Nationale Opvoeding
van: 28-06-1800 - 1801
anderen met deze aanstelling...
functie: commies
instelling: Raad van Binnenlandse Zaken
van: 1801 - 1805
anderen met deze aanstelling...
functie: commies
instelling: Secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken
van: 05-1805 - 14-04-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: hoofdcommies
instelling: Secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken
van: 14-04-1806 - 07-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: chef de bureau
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (1)
van: 23-02-1808 - 09-07-1808
anderen met deze aanstelling...
functie: chef divisie
instelling: Ministerie van Openbare Eredienst
van: 18-07-1808 - 06-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: chef divisie
instelling: Ministerie van Eredienst en Binnenlandse Zaken
van: 05-1809 - 12-1809
anderen met deze aanstelling...
functie: chef divisie
instelling: Ministerie van Binnenlandse Zaken (2)
van: 01-1810 - 12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: commissaris
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 08-03-1814 - 24-10-1815
anderen met deze aanstelling...

Op 5-12-1813 reeds benoemd als commissaris Kerkelijke Zaken in staatsdienst.

functie: secretaris-adviseur
instelling: Departement van Hervormde Eredienst (1815-1861)
van: 27-10-1815 - 18-10-1842
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris-generaal
instelling: Departement van Hervormde Eredienst (1815-1861)
van: 18-10-1842 - 14-01-1848
anderen met deze aanstelling...