personen

dr. Hendrik Hendriksz. Hagedoorn

geboren: 1712
overleden: 1773

lid Raad van Deventer (1745 - 1773).

opmerkingen

Persoonsgegevens: in Van Doorninck twee gelijknamige personen, de een met leefjaren 1724-1795, de ander 1712-1773. Op grond van de overeenkomst tussen het overlijdensjaar en het eindjaar in de raad van Deventer moet het hier de laatste betreffen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 683.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 189-192.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1767 - 04-05-1768
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1769 - 29-04-1770
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...