personen

dr. Gerard Schaep

heer van Kortenhoef.

geboren: 1598
overleden: 1666

lid Vroedschap van Amsterdam (1624 - 1666).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 355.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1631 - 30-04-1634
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 12-05-1649 - 13-05-1652
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1654 - 30-04-1657
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...