personen

Johan van Haersolte tot Kranenburg

heer van Kranenburg.

geboren: 1644
overleden: 29-01-1716

lid Vroedschap van Bolsward ( - ). lid Ridderschap van Overijssel (1676 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek, Raad van State 450 jaar en Schutte (de laatste twee waarschijnlijk op basis van de eerste) geven 1647 als geboortejaar en oktober als maand van overlijden, in plaats van 1644 en januari van Mensema.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 563.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 672.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 152.

Schutte, O., Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland 1584-1810 ('s-Gravenhage, 1976) 282.

functies in bovenlokale instellingen

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1682 - 30-04-1686
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Van 1682 tot 1685 mogelijk vijfde ordinaris gedeputeerde.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1686 - 29-04-1688
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1688 - 30-04-1690
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1690 - 30-04-1691
namens: Friesland, Westergo
anderen met deze aanstelling...

Zitting voor Westergo onzeker.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1691 - 03-05-1694
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1694 - 30-04-1696
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 10-05-1697 - 06-05-1700
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...