personen

dr. Cornelis Pieterson

geboren: 1605
overleden: 25-05-1664

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 231.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 30-11-1651 - 25-05-1664
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 5 december. Beƫindigd door overlijden.