personen

dr. Floris Cant

geboren: ca. 1610
overleden: 1678

lid Vroedschap van Gouda (1638 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672.

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 8.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 15-05-1649 - 09-05-1652
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1652 - 30-04-1655
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 06-05-1656 - 02-05-1659
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1661 - 30-04-1664
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1664 - 30-04-1667
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1670 - 1672
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens ontslag uit de vroedschap Gouda.