personen

dr. Hendrik Crachtsz. Stuurman

Ook bekend als Hendrik Crachtsz. Stuirman.

geboren: -
overleden: -

lid Raad van Kampen (1653 - 1673).

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden tussen 25 april 1672 en 24 februari 1674.

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 508.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIb, 302.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1660 - 31-03-1663
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 13 april.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1671 - 1672
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 16 juni. Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.