personen

dr. Jan Lodewijck Bosc de la Calmette

geboren: 1733
overleden: 1806

lid Raad van Deventer (1766 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 691.

Dumbar, G., Kerkelyk en wereltlyk Deventer (2 dln., Deventer 1732 en 1788) II, 191-193.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1769 - 30-04-1770
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 28-05-1783 - 16-11-1784
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 19-05-1786 - 06-06-1787
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 11-04-1788 - 21-05-1789
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1789 - 01-05-1791
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1792 - 03-07-1793
namens: Overijssel, Deventer
anderen met deze aanstelling...