personen

Syrck Saeckesz.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: mogelijk identiek aan Sirck Saeckes in Nederland's Patriciaat 12 (1921-1922) 54, overleden vóór 26 januari 1629.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 07-04-1601 - 17-04-1603
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 25-03-1603 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Einddatum onbekend, maar nog gecontinueerd op 27 februari 1604.