personen

dr. Adriaan Maerten Daeij

geboren: 1724
overleden: 25-11-1798

lid Vroedschap van Gorinchem (1748 - 1788).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 15 (1902) 273.

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 131v

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 98 en 2 (1898) 42.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1766 - 30-04-1769
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 24-09-1779 - 31-10-1782
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...