personen

mr. Frans Julius Johan van Scheltinga

geboren: 28-11-1749 te Kollum
overleden: 07-04-1831 te Leeuwarden

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 322 en II, 216.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 27 (1941) 313.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieën en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 367.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 23-11-1773 - 30-04-1776
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Friesland (1499-1811)
van: 02-01-1776 - 10-07-1795
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens benoeming tot eerste presiderende raad.

functie: lid
instelling: Vergadering van Notabelen (1814)
van: 28-03-1814 - 29-03-1814
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 20-03-1820 - 20-10-1822
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 05-07-1825 - 07-04-1831
namens: Bergum, landelijke stand
anderen met deze aanstelling...