personen

dr. Johan Bruijnsz. van der Dussen

geboren: -
overleden: 06-07-1683

lid Veertigraad van Delft (1668 - 1672). lid Veertigraad van Delft (1679 - 1683).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Boitet en Nederlandsche Leeuw geven afwijkende overlijdensdatum 16 in plaats van 6 juli.
Vroedschap: ontslagen 1672.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 88.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 19.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 326.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 13-02-1672 - 26-09-1672
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de veertigraad van Delft.