personen

mr. Abraham van Doorn

heer van De Boede.

geboren: 1760
overleden: 1814

opmerkingen

Adelstitel: chevalier 1813.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 75.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 40.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 73.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 20-04-1795 - 01-03-1796
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 18-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Zeeland (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 10-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 06-10-1806 - 08-05-1807
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...
functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Zeeland (1807-1809)
van: 08-05-1807 - 08-09-1809
anderen met deze aanstelling...