personen

Assuerus Bannier

geboren: 1690
overleden: 23-02-1758

lid Raad van Kampen (1737 - 1742). lid Raad van Kampen (1748 - 1758).

bronnen voor de persoonsgegevens

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 172.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 01-05-1741 - 30-04-1742
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 13-05-1748 - 11-05-1749
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...