personen

Cornelis Alewijsz. Druijt

geboren: -
overleden: 11-1620

lid Vroedschap van Schiedam (1575 - 1620).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Kronieken geeft afwijkend jaar van overlijden 1621 (waarschijnlijk op basis aanvang opvolger in de vroedschap).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 32 (1978) 82.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 271.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 1

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1606 - 30-04-1608
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...