personen

mr. Sijbrandus Tetardus Siccama

geboren: ca. 1570
overleden: 31-05-1622

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 105 en II, 68.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 1239.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 07-03-1601 - 17-05-1602
namens: Steden, Bolsward
anderen met deze aanstelling...