personen

A.C. de Normandie van Schalkwijk

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: op 31 mei 1805 werd De Normandie, die toen aftredend was, gemachtigd zijn post te blijven waarnemen totdat de reorganisatie van de Departementale Besturen zijn beslag zou hebben gekregen.
Niet duidelijk of in december 1810 alle Utrechtse assessoren als conseiller overgingen naar Zuyderzée.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 01-08-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Departementaal Bestuur van Utrecht (1805-1807)
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...
functie: assessor
instelling: Landdrost en Assessoren van Utrecht (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...