personen

dr. Adriaen Adriaensz. van Blijenburg

heer van Naaldwijk.

geboren: 1616
overleden: 10-09-1682

lid Oudraad van Dordrecht (1642 - 1682).

opmerkingen

Buitenlandse adelstitel: ridder in de orde van St. Michiel (Frankrijk).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 211.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 174.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 29-06-1668 - 01-05-1671
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 02-12-1672 - 30-04-1676
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.