personen

Frederik Hendrik van den Boetzelaer

heer van Langerak en Schoot.

geboren: 1688
overleden: 17-07-1733

lid Ridderschap van Holland (1724 - 1733).

opmerkingen

Heerlijkheden: bezit Langerak 1711-1721, verwerving Schoot vóór 1724.
Overig: de lijst van leden van de Staten-Generaal uit de Ridderschap van Holland van Fagel (zie de institutionele toelichting bij dat college) geeft het lidmaatschap van Van den Boetzelaer. Aangezien echter deze zetel toen al bezet was door Johan Hendrik van Wassenaer van Obdam, en Boetzelaer zitting had in de Raad van State, zal het hier (indien al juist) een extraordinaris deputatie betroffen hebben.

bron voor de persoonsgegevens

Tombe, J.W. des, Het geslacht Van den Boetzelaer (Assen 1969) 266.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-09-1726 - 17-07-1733
namens: Holland, Ridderschap van Holland
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.