personen

Anthony van Hettinga

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: in M. de Haan Hettema, en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (Leeuwarden 1846) I, 206 en II, 139 en 141 worden twee personen genoemd met deze naam, die in dezelfde periode leefden, en beide gecommitteerde in de Admiraliteit in Friesland zijn geweest. Welke van de twee het hier betreft is niet duidelijk.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 30-03-1607 - 19-04-1611
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...