personen

dr. Cornelis Johansz. de Witt

geboren: 1696
overleden: 14-10-1769

lid Oudraad van Dordrecht (1724 - 1769).

bronnen voor de persoonsgegevens

Dalen, J.L. van, Geschiedenis van Dordrecht (2 dln., Dordrecht 1931) I, 214.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 40 (1986) 139.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 31-03-1760 - 06-04-1763
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...