personen

dr. Wilhem van Citters

geboren: 1723
overleden: 1802

opmerkingen

Overig: was pensionaris van Middelburg (1746-1757).

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) III, 114.

Bijl, M. van der, Idee en interest. Voorgeschiedenis, verloop en achtergronden van de politieke twisten in Zeeland en vooral in Middelburg tussen 1702 en 1715 (Groningen 1981) Bijlage XVI.

Gabriëls, A.J.C.M., De heren als dienaren en de dienaar als heer. Het stadhouderlijk stelsel in de tweede helft van de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1990) 503.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 126.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 03-01-1757 - 12-04-1761
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Zeeland.

functie: secretaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 03-01-1757 - 12-04-1761
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging. Beëindiging wegens benoeming tot raadpensionaris van Zeeland.

functie: raadpensionaris
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 15-12-1760 - 25-05-1766
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging.

functie: raadpensionaris
instelling: Staten van Zeeland (1578-1795)
van: 15-12-1760 - 25-05-1766
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eedsaflegging.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Zeeland (1578-1795)
van: 03-04-1764 - 20-11-1767
namens: Eerste Edele
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is die waarop de stadhouder Van Citters ontslag toekende (zie resoluties Staten van Zeeland 14 december 1767).

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 26-05-1766 - 20-11-1767
namens: Zeeland, Eerste Edele
anderen met deze aanstelling...

De einddatum is die waarop de stadhouder Van Citters ontslag toekende (zie resoluties Staten van Zeeland 14 december 1767). Behoudt recht op bijwoning van de vergadering als extraordinaris gedeputeerde (zie resoluties Staten van Zeeland van 26 november 1767).

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Zeeland (1584-1795)
van: 20-06-1766 - 20-11-1767
namens: Zeeland, Eerste Edele
anderen met deze aanstelling...

Hoewel de commissie blijkbaar laat werd afgegeven, moet aangenomen worden dat Van Citters zijn functie als gecommitteerde in de admiraliteit tegelijk aanving met die van gecommitteerde raad (zie institutionele toelichting).

functie: ontvanger-generaal van de Unie
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 29-01-1790 - 04-03-1795
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.