personen

dr. Willem Fransz. Duyst van Santen

geboren: -
overleden: 13-12-1610

lid Veertigraad van Delft (1597 - 1610).

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 1 (1883) nr. 74, 2.

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 84.

Bouricius, L.G.N., Lijst der regeeringspersoonen van Delft, alphabetisch gerangschikt naar Boitet's opgaven (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie 1925)

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 126.

Röell, H.H., Veertigraden van Delft, 1618-1795 (manuscript Centraal Bureau voor Genealogie)

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1599 - 30-04-1601
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1600 - 30-04-1602
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1603 - 30-04-1608
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 2 mei.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 21-05-1608 - 13-12-1610
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.