personen

Adriaen Danielsz. Boxel

geboren: -
overleden: 24-11-1691

lid Vroedschap van Gorinchem (1655 - 1672).

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 82v.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 02-05-1659 - 30-04-1660
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1660 - 30-04-1663
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1666 - 30-04-1669
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...