personen

dr. Johan Steyn

geboren: 1649
overleden: 25-11-1708

lid Vroedschap van Haarlem (1694 - 1708).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 9 (1955) 118.

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 05-05-1695 - 06-05-1698
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...