personen

Frederik van Roorda

geboren: -
overleden: 29-07-1665

opmerkingen

Overig: was grietman van Lemsterland vanaf 1641.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 311 en II, 209.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 06-06-1647 - 10-05-1649
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-05-1649 - 30-04-1650
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Blijkens de resoluties van het college is Roorda opgevolgd door Abram Schuurman. Diens sessiename wordt echter niet vermeld. Op basis van de benoeming van Roorda in Gedeputeerde Staten van Friesland per 1 mei 1650 is het einde hier op 30 april 1650 gesteld.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1650 - 03-05-1653
namens: Zevenwolden, Lemsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 17-04-1653 - 08-05-1656
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 08-06-1660 - 30-04-1661
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Behoudt zitting, maar voor het kwartier der Steden.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1661 - 05-05-1664
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-04-1665 - 29-07-1665
namens: Zevenwolden, Lemsterland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.