personen

Nicolaas Cornelisz. Geltsack

geboren: ca. 1550
overleden: 06-1607

lid Vroedschap van Haarlem (1596 - 1607).

opmerkingen

Vroedschap: ontslag op eigen verzoek 1607.

bronnen voor de persoonsgegevens

Naam-register van de heeren van de regeering der stad Haarlem [...] (Haarlem 1733) Koninklijke Bibliotheek, signatuur 393 E 17, met aanvullingen tot en met 1771; andere exemplaren met aanvullingen tot 1795)

Thierry de Bye Dólleman, M., 'Het Haarlemse geslacht Geltsack' in: Liber amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg ('s-Gravenhage 1985) 81-89, aldaar 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 20-05-1606 - 06-1607
namens: Holland, Haarlem
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 27 juni (begraven).