personen

mr. Hendrik van Stralen

Ook bekend als Hendrik Jansz. Mossel van Stralen.

geboren: 20-10-1751 te Hoorn
overleden: 06-11-1822 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Overig: het is niet geheel zeker dat de functies van advocaat-fiscaal van de Admiraliteit in het Noorderkwartier en secretaris van gecommitteeerde raden bij dezelfde persoon horen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 226.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) IV, 1277.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 147.

functies in bovenlokale instellingen

functie: adjunct advocaat-fiscaal
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 12-02-1782 -
anderen met deze aanstelling...

Bij resolutie van de Staten-Generaal (extract in Nationaal Archief, admiraliteitscolleges, 1.01.46.21 inv. nr. 161) werd bepaald dat Van Stralen bij overlijden van de advocaat-fiscaal diens plaats zou innemen.

functie: lid
instelling: Gedeputeerd Bestuur van Holland (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 31-07-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: afgevaardigd lid
instelling: Commissie van Superintendentie van Zeehavens en Zeegaten
van: 14-04-1803 - 01-05-1805
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: secretaris van staat
instelling: Secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken
van: 30-04-1805 - 19-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam, Vergadering van Hun Hoog Mogenden (Koninkrijk)
van: 06-10-1806 - 15-11-1809
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Later voor Amstelland.

functie: commissaris-generaal
instelling: Departement van Binnenlandse Zaken (1813-1861)
van: 01-12-1813 - 06-04-1814
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staten-Generaal (1814-1815)
van: 02-05-1814 - 24-08-1815
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 26-09-1815 - 06-11-1822
anderen met deze aanstelling...