personen

Bruno van Vierssen

geboren: 1647
overleden: 09-12-1707

lid Vroedschap van Workum (1685 - 1707).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bakker, G., ‘Leden fan de Warkumer froedskip tusken 1632 en 1795’, in: idem ed., De sted Warkum (Bolsward 1967) 32-41. 36.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 331 en II, 219.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 150.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 11 (1907) 403.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 16-06-1687 - 16-05-1688
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 30-04-1688 - 30-04-1690
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1691 - 27-04-1694
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 01-05-1694 - 30-04-1696
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...

Vijfde ordinaris gedeputeerde. Eindjaar onzeker.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 01-05-1696 - 28-04-1699
namens: Steden, Workum
anderen met deze aanstelling...