personen

Johan van Treslong

geboren: -
overleden: ca. 1583

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Leeuwen geeft twee verschillende overlijdensdata, namelijk 5 juni 1582 (blz. 1483) en 5 juni 1583 (1482). Verhas geeft begin juni 1582, vermoedelijk in navolging van Van Leeuwen blz. 1483. Blijkens de index op de Resoluties van de Staten van Holland moet het overlijden gedateerd worden tussen 12 november 1582 en 6 juni; 5 juni 1583 lijkt derhalve de meest aannemelijke datum. Ook De Riemer geeft deze datum.

bronnen voor de persoonsgegevens

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1482 en 1483

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 447.

Verhas, C.M.O., De beginjaren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland (Den Haag 1997) 38.

functies in bovenlokale instellingen

functie: president-raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 18-01-1582 - 05-06-1583
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden (zie opmerkingen).