personen

Anthony Cromhout

geboren: 1749
overleden: 09-03-1810

lid Vroedschap van Hoorn (1773 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 153.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 225.

Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 308.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-04-1791 - 07-04-1793
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...