personen

Allard van Burum

geboren: 1678
overleden: 06-07-1729

opmerkingen

Overig: was grietman van Doniawerstal 1705-1722 en van Ferwerderadeel 1722-1729.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 56 en 350.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografie├źn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 314.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 17-07-1705 -
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: eerste vermelding.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinci├źn (1588-1796)
van: 1711 - 1716
namens: Friesland, Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1716 - 16-05-1719
namens: Zevenwolden, Doniawerstal
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1722 - 12-02-1725
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-05-1728 - 29-05-1729
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal niet bekend.