personen

Joost Christoffel Bevervoorde tot Oldemeule

geboren: ca. 1638
overleden: 01-01-1700

lid Ridderschap van Overijssel (1664 - ).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Overijsselse Historische Bijdragen geeft geboortejaar 1639, Mensema 1638.

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 532

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1670 - 1672
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens de Frans-Münsterse bezetting van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1682 - 31-03-1692
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-06-1699 - 01-01-1700
namens: Overijssel, Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.