personen

Jean Paul Marie d' Alichoux de Sénégra

geboren: ca. 1775
overleden: -

bron voor de persoonsgegevens

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 63.

functies in bovenlokale instellingen

functie: grootmeester van het huis van de Koning
instelling: Koning van Holland, Lodewijk Napoleon
van: 19-06-1806 - 1807
anderen met deze aanstelling...