personen

mr. Hanso Acronius

geboren: -
overleden: 15-03-1730

lid Vroedschap van Leeuwarden (1695 - 1730).

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) II, Nalezingen en verbeteringen, 3.

Leeuwarder Historische Reeks 6 (1997) 286-290.

Tresoar archief Staten van Friesland 1580-1795, inv. nr. 3168, 20 maart 1730.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1712 - 30-04-1715
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 16-05-1715 - 29-04-1718
namens: Steden, Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 19-05-1718 - 06-05-1721
namens: Friesland, Steden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 01-05-1723 - 15-03-1730
namens: Steden
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Beƫindigd door overlijden.