personen

Anthony Hugosz. Repelaer

geboren: 1649
overleden: 1725

lid Oudraad van Dordrecht (1681 - 1725).

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 5 (1951) 170.

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 14 (1910) 354.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 16-01-1694 - 31-03-1697
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 23-03-1700 - 09-02-1703
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 11-01-1708 - 30-04-1709
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 16-06-1710 - 30-04-1712
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Holland.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1712 - 30-04-1715
namens: Dordrecht
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-05-1719 - 30-04-1722
namens: Holland, Dordrecht
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; de functie werd mogelijk bekleed door naamgenoot Anthony Hugosz. Repelaer (1689-1746, elders in deze database), eveneens lid van de oudraad van Dordrecht (1715-1746).