personen

dr. Jacob van Oudensteyn

geboren: ca. 1660
overleden: 27-03-1735

lid Vroedschap van Alkmaar (1686 - 1727).

opmerkingen

Vroedschap: ontslag op eigen verzoek 1727.

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 16 (1903) 319.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 220.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 17.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 26-01-1694 - 04-02-1695
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-01-1695 - 31-01-1697
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-01-1701 - 24-01-1703
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

De index op de resoluties van de Staten van Holland (zie institutionele toelichting) geeft onjuiste voornaam 'Nicolaas'.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-02-1707 - 08-02-1709
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 27-01-1713 - 14-02-1715
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1717 - 01-02-1719
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 01-02-1721 - 30-01-1723
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 31-01-1725 - 16-02-1727
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...