personen

Jan Jacobsz. Stoop

geboren: -
overleden: 1633

lid Vroedschap van Alkmaar (1611 - 1618).

bron voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 12.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 24-05-1614 - 01-02-1617
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...